Skip links

Lck-Nb

Το έργο Lck-Nb στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων νανοαντισωμάτων - αναστολέων που θα χρησιμοποιηθούν ως «διακόπτες ασφαλείας» σε Τ-κυτταρικές ανοσοθεραπείες.

Σχετικά με

Το έργο

Το έργο Lck-Nb αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων νανοαντισωμάτων-αναστολέων που θα χρησιμοποιηθούν ως “διακόπτες ασφαλείας” σε θεραπείες με Τ-κύτταρα. Η επιλεκτική και ελεγχόμενη καταστολή των Τ-λεμφοκυττάρων είναι σημαντική τόσο για τη θεραπεία Τ-κυτταροεξαρτώμενων νοσημάτων όσο και στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και της ανοσοθεραπείας με T-κύτταρα.

Το έργο αποτελεί σύμπραξη μεταξύ δύο ερευνητικών ομάδων από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών (Φ1 και Φ2) και την επιχείρηση ProtATonce Ltd (Φ3). Ο στόχος είναι η αξιοποίηση καινοτόμων μορίων, των νανοαντισωμάτων, κατά της κινάσης Lck. Οι ομάδες Φ1 και Φ2 έχουν αναπτύξει αυτά τα μόρια και η κοινοπραξία προτίθεται να τα μεταφράσει σε ένα φάρμακο που θα είναι ο πρώτος ελληνικός αναστολέας της Lck για θεραπείες με Τ-λεμφοκύτταρα.

Το έργο περιλαμβάνει 3 καινοτομίες

1. Στοχεύει την Lck για επιλεκτική στόχευση και αναστολή της δραστηριότητάς της. Η Lck είναι μια πρωτεΐνη κινάσης που παίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων, τα οποία αποτελούν κρίσιμο στοιχείο του ανοσοποιητικού συστήματος.

2. Το έργο Lck-Nb αξιοποιεί νανοαντισώματα για την αναστολή της Lck. Τα νανοαντισώματα είναι μικρού μεγέθους μόρια που σχεδιάζονται έτσι ώστε να συνδέονται με συγκεκριμένες πρωτεΐνες και να τις αναστέλλουν. Στην περίπτωση του έργου Lck-Nb, τα νανοαντισώματα προορίζονται για την αναστολή της δραστηριότητας της Lck, επιτρέποντας έτσι τον έλεγχο των Τ-κυττάρων.

3. Η συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ομάδων και της επιχείρησης ProtATonce Ltd έχει ως στόχο τη μετάφραση των νανοαντισωμάτων σε ένα φάρμακο. Αυτό σημαίνει ότι οι καινοτόμες μέθοδοι που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου Lck-Nb θα εφαρμοστούν για τη δημιουργία ενός φαρμάκου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία διαφόρων ασθενειών που σχετίζονται με την υπερενεργοποίηση των Τ-κυττάρων, όπως αυτοάνοσες ασθένειες και καρκίνος.

Ο συνδυασμός αυτών των προσεγγίσεων, δηλαδή της εκμετάλλευσης της Lck και των νανοαντισωμάτων, ανοίγει νέους δρόμους για την ανάπτυξη θεραπειών που στοχεύουν στην ακριβή ρύθμιση της ανοσοποιητικής απόκρισης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς θεραπείες για ασθένειες που συνδέονται με το ανοσοποιητικό σύστημα.

Έργο & Στόχοι

 • Διαλογή των 5 δραστικότερων Nbs στο in cell screening.
 • Ανάδειξη του βέλτιστου Νb.
 • Καμπύλη δόσης-απόκρισης, επιλεκτικότητας και off-target τοξικότητας.
 • Επικύρωση της δράσης του Nb σε ανθρώπινα Τ-λεμφοκύτταρα.
 • Προτυποποίηση ενός κλινικής κλίμακας GMP πρωτοκόλλου παραγωγής Τ-κυττάρων με «Nb γονίδιο».
 • Προτυποποίηση πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού του GMP προϊόντος (ανοσοφαινότυπος, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια κτλ).
 • Χαρτογράφηση σηματοδοτικών οδών που επηρεάζονται από το Nb.
 • Μεταστροφή του προφίλ εκκρινόμενων κυττοκινών από το Nb.
 • Πιθανοί συνοδευτικοί βιοδείκτες της δράσης του Nb.
 • Σύγκριση με λοιπούς Lck και SFK αναστολείς.
 • Έγγραφα αίτησης ευρεσιτεχνίας προς κατάθεση (τα έγγραφα θα είναι έτοιμα αλλά η κατάθεση σκοπίμως θα αναβληθεί μέχρι την εκδήλωση ενδιαφέροντος από στρατηγικό επενδυτή / φαρμακευτική εταιρία).
 • Επιχειρηματικό σχέδιο αξιοποίησης του «GMP Τ-κυτταρικού προϊόντος με Nb γονίδιο διακόπτη ασφάλειας».
 • Επιχειρηματικό σχέδιο αξιοποίησης του Nb.
 • Δημοσιεύσεις

Επικοινωνία

Υπεύθυνοι & Συντελεστές Έργου

Konstantina Nika
PhD, Assistant Professor
Alexandros Spyridonidis
MD, PhD, Professor of Haematology
Leonidas Alexopoulos
PhD

Ταυτότητα Έργου

Ακρωνύμιο:
Lck-Nb
Πλήρης Τίτλος Έργου:
ΚΑΙΝΟΤΟMΑ ΝΑΝΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ LCK ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΩΣ “ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” ΣΤΗΝ Τ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.
Φορέας Χρηματοδότησης:
ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Τ2ΕΔΚ-00474

Κωδικός Έργου

36 μήνες

Διάρκεια

920.441,30€

Προϋπολογισμός Έργου

28/07/2020

Ημερομηνία Έναρξης

27/6/2023

Ημερομηνία Λήξης

To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00474).
lcknb espa

Κοινοπραξίες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Φ1

Υπεύθυνος:

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών είναι γνωστό για την καινοτομία και διατηρεί την πρώτη θέση σε δημοσιεύσεις στο πανεπιστήμιο. Το Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας λειτουργεί ως μέρος του Τομέα Βασικών Επιστημών Ι του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποτελείται από πέντε επιμέρους ερευνητικά εργαστήρια που εστιάζουν σε θέματα Μοριακής Ιατρικής. Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο ερευνητικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων θερμοκυκλοποιητών νουκλεϊκών οξέων, εστίες νηματικής ροής, υπερκαταψύκτες, φυγοκεντροβόλους και μικροσκόπια. Στο εργαστήριο απασχολούνται μεταδιδακτορικοί, διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Υπεύθυνος:
Κωνσταντίνα Νίκα
Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μέλη:
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Βιολόγος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ερευνητής
Υποψήφιος Διδάκτορας

Ταυτότητα Φ2

Η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και είναι μέλος διεθνών επιστημονικών φορέων μεταμόσχευσης (EBMT,CIBMTR,WMDA). Έχει καταθέσει φάκελο διαπίστευσης από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης FACT JACIE. Διαθέτει Μονάδα Κυτταρικών Θεραπειών εξοπλισμένη με κλειστό θάλαμο εργασίας, GMP συνθηκών. Διεξάγει μελέτες μεταφραστικής έρευνας και συμμετέχει σε μελέτη κυτταρικής θεραπείας φάσης Ι για αντιμετώπιση της λευχαιμίας με φάρμακο προηγμένων θεραπειών.

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του φορέα της ΜΜΜΟ αφορούν στην:

 1. Πρόληψη και αντιμετώπιση της GvHD με εφαρμογή
  1. καινοτόμων πρακτικών επεξεργασίας μοσχεύματος (BMT 2011;BMT 2017)
  2. ανοσορρυθμιστικών κυτταρικών θεραπειών (Haematologica 2012; Cytotherapy 2017)
  3. συνδυασμού φαρμάκων (Leukemia 2015) και μοντέλων ανάλυσης φαρμάκων και μεταβολιτών (επιδοτούμενο πρόγραμμα)
 2. Πρόληψη και αντιμετώπιση της λευχαιμικής υποτροπής με εφαρμογή καινοτόμων κυτταρικών θεραπειών (ΒMT 2013, ΒΜΤ 2017)
 3. Διερεύνηση της λευχαιμιογένεσης σε μοριακό επίπεδο (Leukemia 2008) και με χρήση επαγώγιμων βλαστοκυττάρων (συνεργασία με Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Cell Stem Cell 2017)
 4. Κατανόηση των μονοπατιών ενεργοποίησης των Τ-λεμφοκυττάρων για δημιουργία στοχευμένων Τ-κυτταρικών αναστολέων (επιδοτούμενο πρόγραμμα).
Υπεύθυνος:
Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης
Καθηγητής Αιματολογίας, Διευθυντής ΜΜΜΟ
Μέλη:
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Βιολόγος, MSc Υποψήφιος Διδάκτορας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Φ3

Η ProtATonce Ltd, ιδρύθηκε το 2011, και αποτελεί πρωτοπόρο εταιρία σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της μέτρησης πρωτεϊνών με την τεχνολογία πολυπλεκτικών μετρήσεων xMAP. Η εταιρία αξιοποιεί αυτήν την τεχνολογία τόσο στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων όσο και στη δημιουργία διαγνωστικών προϊόντων.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ProtATonce ξεκινούν από την ανάπτυξη πολυπλεκτικών πρωτεομικών δεδομένων και φτάνουν μέχρι την βιοπληροφορική ανάλυση αυτών των δεδομένων, καθώς και την εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων για τα φάρμακα και τις ασθένειες που ενδιαφέρουν τους πελάτες. Η εταιρία αναπτύσσει επίσης το σύστημα ISO13485 και προσφέρει προϊόντα πολυπλεκτικών μετρήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως νέα διαγνωστικά εργαλεία για την πρόγνωση και διάγνωση ασθενειών.

Η εταιρία διατηρεί στενές σχέσεις με ακαδημαϊκά ιδρύματα, έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και με τη βιομηχανία φαρμάκων και διαγνωστικών εργαστηρίων. Μέσω αυτών των συνεργασιών, η ProtATonce είναι σε θέση να προωθήσει την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα της μέτρησης πρωτεϊνών.

Υπεύθυνος:
Λεωνίδας Αλεξόπουλος,
Επιστημονικός Σύμβουλος Επιχείρησης,
Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μέλη:
Ερευνητής Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας
Ερευνητές Βιολογίας

Lck-Nb

Το έργο Lck-Nb στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων νανοαντισωμάτων - αναστολέων που θα χρησιμοποιηθούν ως «διακόπτες ασφαλείας» σε Τ-κυτταρικές ανοσοθεραπείες.

Σχετικά με

Το έργο

Το έργο Lck-Nb αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων νανοαντισωμάτων-αναστολέων που θα χρησιμοποιηθούν ως “διακόπτες ασφαλείας” σε θεραπείες με Τ-κύτταρα. Η επιλεκτική και ελεγχόμενη καταστολή των Τ-λεμφοκυττάρων είναι σημαντική τόσο για τη θεραπεία Τ-κυτταροεξαρτώμενων νοσημάτων όσο και στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και της ανοσοθεραπείας με T-κύτταρα.

Το έργο αποτελεί σύμπραξη μεταξύ δύο ερευνητικών ομάδων από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών (Φ1 και Φ2) και την επιχείρηση ProtATonce Ltd (Φ3). Ο στόχος είναι η αξιοποίηση καινοτόμων μορίων, των νανοαντισωμάτων, κατά της κινάσης Lck. Οι ομάδες Φ1 και Φ2 έχουν αναπτύξει αυτά τα μόρια και η κοινοπραξία προτίθεται να τα μεταφράσει σε ένα φάρμακο που θα είναι ο πρώτος ελληνικός αναστολέας της Lck για θεραπείες με Τ-λεμφοκύτταρα.

Το έργο περιλαμβάνει 3 καινοτομίες

1. Στοχεύει την Lck για επιλεκτική στόχευση και αναστολή της δραστηριότητάς της. Η Lck είναι μια πρωτεΐνη κινάσης που παίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων, τα οποία αποτελούν κρίσιμο στοιχείο του ανοσοποιητικού συστήματος.

2. Το έργο Lck-Nb αξιοποιεί νανοαντισώματα για την αναστολή της Lck. Τα νανοαντισώματα είναι μικρού μεγέθους μόρια που σχεδιάζονται έτσι ώστε να συνδέονται με συγκεκριμένες πρωτεΐνες και να τις αναστέλλουν. Στην περίπτωση του έργου Lck-Nb, τα νανοαντισώματα προορίζονται για την αναστολή της δραστηριότητας της Lck, επιτρέποντας έτσι τον έλεγχο των Τ-κυττάρων.

3. Η συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ομάδων και της επιχείρησης ProtATonce Ltd έχει ως στόχο τη μετάφραση των νανοαντισωμάτων σε ένα φάρμακο. Αυτό σημαίνει ότι οι καινοτόμες μέθοδοι που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου Lck-Nb θα εφαρμοστούν για τη δημιουργία ενός φαρμάκου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία διαφόρων ασθενειών που σχετίζονται με την υπερενεργοποίηση των Τ-κυττάρων, όπως αυτοάνοσες ασθένειες και καρκίνος.

Ο συνδυασμός αυτών των προσεγγίσεων, δηλαδή της εκμετάλλευσης της Lck και των νανοαντισωμάτων, ανοίγει νέους δρόμους για την ανάπτυξη θεραπειών που στοχεύουν στην ακριβή ρύθμιση της ανοσοποιητικής απόκρισης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς θεραπείες για ασθένειες που συνδέονται με το ανοσοποιητικό σύστημα.

Έργο & Στόχοι

 • Διαλογή των 5 δραστικότερων Nbs στο in cell screening.
 • Ανάδειξη του βέλτιστου Νb.
 • Καμπύλη δόσης-απόκρισης, επιλεκτικότητας και off-target τοξικότητας.
 • Επικύρωση της δράσης του Nb σε ανθρώπινα Τ-λεμφοκύτταρα.
 • Προτυποποίηση ενός κλινικής κλίμακας GMP πρωτοκόλλου παραγωγής Τ-κυττάρων με «Nb γονίδιο».
 • Προτυποποίηση πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού του GMP προϊόντος (ανοσοφαινότυπος, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια κτλ).
 • Χαρτογράφηση σηματοδοτικών οδών που επηρεάζονται από το Nb.
 • Μεταστροφή του προφίλ εκκρινόμενων κυττοκινών από το Nb.
 • Πιθανοί συνοδευτικοί βιοδείκτες της δράσης του Nb.
 • Σύγκριση με λοιπούς Lck και SFK αναστολείς.
 • Έγγραφα αίτησης ευρεσιτεχνίας προς κατάθεση (τα έγγραφα θα είναι έτοιμα αλλά η κατάθεση σκοπίμως θα αναβληθεί μέχρι την εκδήλωση ενδιαφέροντος από στρατηγικό επενδυτή / φαρμακευτική εταιρία).
 • Επιχειρηματικό σχέδιο αξιοποίησης του «GMP Τ-κυτταρικού προϊόντος με Nb γονίδιο διακόπτη ασφάλειας».
 • Επιχειρηματικό σχέδιο αξιοποίησης του Nb.
 • Δημοσιεύσεις

Επικοινωνία

Υπεύθυνοι & Συντελεστές Έργου

Konstantina Nika
PhD, Assistant Professor
Alexandros Spyridonidis
MD, PhD, Professor of Haematology
Leonidas Alexopoulos
PhD

Ταυτότητα Έργου

Ακρωνύμιο:
Lck-Nb
Πλήρης Τίτλος Έργου:
ΚΑΙΝΟΤΟMΑ ΝΑΝΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ LCK ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΩΣ “ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” ΣΤΗΝ Τ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.
Φορέας Χρηματοδότησης:
ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Τ2ΕΔΚ-00474

Κωδικός Έργου

36 μήνες

Διάρκεια

920.441,30€

Προϋπολογισμός Έργου

28/07/2020

Ημερομηνία Έναρξης

27/6/2023

Ημερομηνία Λήξης

To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00474).
lcknb espa

Κοινοπραξίες

Ταυτότητα Φ1

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών είναι γνωστό για την καινοτομία και διατηρεί την πρώτη θέση σε δημοσιεύσεις στο πανεπιστήμιο. Το Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας λειτουργεί ως μέρος του Τομέα Βασικών Επιστημών Ι του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποτελείται από πέντε επιμέρους ερευνητικά εργαστήρια που εστιάζουν σε θέματα Μοριακής Ιατρικής. Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο ερευνητικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων θερμοκυκλοποιητών νουκλεϊκών οξέων, εστίες νηματικής ροής, υπερκαταψύκτες, φυγοκεντροβόλους και μικροσκόπια. Στο εργαστήριο απασχολούνται μεταδιδακτορικοί, διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Υπεύθυνος:
Κωνσταντίνα Νίκα
Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μέλη:
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Βιολόγος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ερευνητής
Υποψήφιος Διδάκτορας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Φ2

Η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και είναι μέλος διεθνών επιστημονικών φορέων μεταμόσχευσης (EBMT,CIBMTR,WMDA). Έχει καταθέσει φάκελο διαπίστευσης από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης FACT JACIE. Διαθέτει Μονάδα Κυτταρικών Θεραπειών εξοπλισμένη με κλειστό θάλαμο εργασίας, GMP συνθηκών. Διεξάγει μελέτες μεταφραστικής έρευνας και συμμετέχει σε μελέτη κυτταρικής θεραπείας φάσης Ι για αντιμετώπιση της λευχαιμίας με φάρμακο προηγμένων θεραπειών.

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του φορέα της ΜΜΜΟ αφορούν στην:

 1. Πρόληψη και αντιμετώπιση της GvHD με εφαρμογή
  1. καινοτόμων πρακτικών επεξεργασίας μοσχεύματος (BMT 2011;BMT 2017)
  2. ανοσορρυθμιστικών κυτταρικών θεραπειών (Haematologica 2012; Cytotherapy 2017)
  3. συνδυασμού φαρμάκων (Leukemia 2015) και μοντέλων ανάλυσης φαρμάκων και μεταβολιτών (επιδοτούμενο πρόγραμμα)
 2. Πρόληψη και αντιμετώπιση της λευχαιμικής υποτροπής με εφαρμογή καινοτόμων κυτταρικών θεραπειών (ΒMT 2013, ΒΜΤ 2017)
 3. Διερεύνηση της λευχαιμιογένεσης σε μοριακό επίπεδο (Leukemia 2008) και με χρήση επαγώγιμων βλαστοκυττάρων (συνεργασία με Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Cell Stem Cell 2017)
 4. Κατανόηση των μονοπατιών ενεργοποίησης των Τ-λεμφοκυττάρων για δημιουργία στοχευμένων Τ-κυτταρικών αναστολέων (επιδοτούμενο πρόγραμμα).
Υπεύθυνος:
Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης
Καθηγητής Αιματολογίας, Διευθυντής ΜΜΜΟ
Μέλη:
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Βιολόγος, MSc Υποψήφιος Διδάκτορας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Φ3

Η ProtATonce Ltd, ιδρύθηκε το 2011, και αποτελεί πρωτοπόρο εταιρία σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της μέτρησης πρωτεϊνών με την τεχνολογία πολυπλεκτικών μετρήσεων xMAP. Η εταιρία αξιοποιεί αυτήν την τεχνολογία τόσο στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων όσο και στη δημιουργία διαγνωστικών προϊόντων.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ProtATonce ξεκινούν από την ανάπτυξη πολυπλεκτικών πρωτεομικών δεδομένων και φτάνουν μέχρι την βιοπληροφορική ανάλυση αυτών των δεδομένων, καθώς και την εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων για τα φάρμακα και τις ασθένειες που ενδιαφέρουν τους πελάτες. Η εταιρία αναπτύσσει επίσης το σύστημα ISO13485 και προσφέρει προϊόντα πολυπλεκτικών μετρήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως νέα διαγνωστικά εργαλεία για την πρόγνωση και διάγνωση ασθενειών.

Η εταιρία διατηρεί στενές σχέσεις με ακαδημαϊκά ιδρύματα, έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και με τη βιομηχανία φαρμάκων και διαγνωστικών εργαστηρίων. Μέσω αυτών των συνεργασιών, η ProtATonce είναι σε θέση να προωθήσει την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα της μέτρησης πρωτεϊνών.

Υπεύθυνος:
Λεωνίδας Αλεξόπουλος,
Επιστημονικός Σύμβουλος Επιχείρησης,
Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μέλη:
Ερευνητής Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας
Ερευνητές Βιολογίας